mang.seh

v maju (ke muka): -- ring rana maju dl peperangan