ma.pa

pron mengapa, kenapa: -- koné ia tusing taén ngenah kenapa ia tidak pernah kelihatan