ma.ut

a bukan main; istimewa: -- sépakanné bukan main tendangannya