ma.yor

1. n mayor

2. n sebutan pengurus golongan Cina