me.dal

Ami v keluar: toya -- saking tanahé air keluar dr dl tanah;

Kata Turunan:

ka.me.dal.ang

v dikeluarkan;

me.dal.ang

v keluarkan;

me.dal.anga

v dikeluarkannya;

nga.me.dal.ang

v mengeluarkan;

pa.me.dal

n pintu keluar;

pa.me.dal.an

n jalan keluar