méh

1. p kata untuk menyatakan rasa takpercaya: -- nyén kéto tidak mungkin begitu

2. p barangkali: yén ia nyak majalan -- suba teked ditu kalau ia mau berangkat, barangkali sudah tiba di sana

meh

1. a pasang (tt air laut): pasihé -- laut pasang

2. a jengkel: -- basangé ningeh munyiné jengkel saya mendengar katakatanya