1mel

a sifat tidak ramah; berat mulut: ia -- pesan ia tidak ramah

2mel

Kra a kebun: ngalap biu di -- memetik pisang di kebun

3mel

a lembap: temakoné -- tembakau itu lembap