1mi.jil

Ami v keluar; lahir: kadi raré wau -- spt bayi yg baru lahir

2Mi.jil

n pupuh dg padalingsa 10.i, 6.a, 10.e, (o), 10.i, 6.i, 6.u