mol.mol, nga.mol.mol

v berkata-kata tidak menentu: ia mulih sambilanga ~ ia pulang sambil berkata-kata tidak menentu