mu.suh

n musuh: -- wenang linyokin musuh patut diperdaya;

Kata Turunan:

ka.mu.suh.ang

v dimusuhi (oleh), dianggap musuh (oleh);

ma.mu.suh

v bermusuhan;

mu.suh.in

v dimusuhi;

mu.suh.ina

v dimusuhinya;

nga.mu.suh.ang

v menganggap musuh;

nga.mu.suh.in

v memusuhi

Gabungan Kata:

mu.suh kabuyutan

(kaliliran) musuh turuntemurun; musuh bebuyutan;

mu.suh kapitui

musuh sungguh-sungguh;