nge.tak.tak

v menangis sambil menjerit: anak cerik ento -- gacel tabuan anak kecil itu tiba-tiba menangis sambil menjerit krn disengat tabuhan