ngu.lap.in

1. v memanggil dg lambaian tangan

2. v dibuatkan selamatan