nyem.péd

v runduk krn berbuah lebat

nyem.ped

v menerka

nyém.péd

1. a amat lebat (tt buah)

nyem.ped

v memarahi dg kata-kata yg pedas;