nyu.nyuk

n ujung buah (kelapa, kemiri, dsb) yg lancip