okéh

v ganggu; gugat: tuara dadi -- gelahné tidak boleh diganggu miliknya;

Kata Turunan:

mo.kéh

v digugat;

ngo.kéh

v menggugat;

okéha

v digugatnya;

okéh.anga

v digugatnya;

pati.o.kéh

v saling gugat