oméd

v tarik;

Kata Turunan:

ko.méd

v ditarik (oleh);

ko.méd.ang

v ditarikkan;

mo.méd.an

v ditarik;

mo.méd-o.méd.an

v bertarik-tarikan;

ngo.méd

v menarik: ~ talin sampi menarik tali sapi;

ngo.méd.ang

v menarikkan;

ngo.méd.in

v menarik;

oméda

v ditariknya;

oméd.ang

v tarikkan;

omé.danga

v ditarikkannya;

oméd.in

v tariki