orah, ngo.rah.ang

v memberitahukan; mengatakan;

Kata Turunan:

ka.o.rah.ang (ko.rah.ang)

v diberitahukan; dikatakan;

ka.o.rah.in (ko.rah.in)

v diberi tahu; dinasihati;

ma.pi.o.rah

v memberi tahu;

ma.o.rah.an (mo.rah.an)

v memberitahukan;

orah.ang

v beri tahukan; katakan;

ngo.rah.in

v memberi tahu; menasihati;

orah.anga

v dikatakannya; diberitahukannya;

orah.in

v beri tahu;

orah.ina

v diberitahunya;

pati.o.rah

v semua orang diberi tahu;

pati.o.rah.ang

v semua (rahasia) dikatakan;

pi.o.rah

n pemberitahuan