orob

v bakar;

Kata Turunan:

ka.o.rob (ko.rob)

v dibakar (oleh);

ka.o.rob.in (ko.rob.in)

v dibakari dg nyala api;

ma.o.rob (mo.rob)

v dibakar;

ngo.rob

v membakar;

ngo.rob.ang

v membesarkan nyala api;

menyulutkan

api;

ngo.rob.in

v membakari;

oroba

v dibakarnya;

orob.in

v bakari;

orob.ina

v dibakarinya