1pak.sa

v paksa: -- dogén apang nyak nginem ubad paksa saja agar mau minum obat;

Kata Turunan:

ka.pak.sa

v dipaksa (oleh);

ka.pak.sa.ang

v dipaksakan;

ma.pak.sa

v dipaksa;

mak.sa

v memaksa;

pa.pak.sa.an

n hasil memaksa;

pak.sa.ang

v paksakan;

pak.sa.anga

v dipaksakannya;

pak.sa.na

v dipaksanya

2pak.sa

1. n golongan: Siwa -- golongan yg menganut agama Siwa

2. n kehendak: kénkén --n cainé bagaimana kehendakmu

Kata Turunan:

pa.mak.san

n pura dr golongan tertentu yg mempunyai hubungan kekerabatan dl masyarakat Bali