pak.si

Ami n burung: -- bina paksa, pb tiap-tiap adat mempunyai kebiasaan tersendiri