pi.ser

v putar;

Kata Turunan:

mi.ser

v memutar