po.ok

a agak cekung krn gembur (tt tembok atau tanah)