prai

v libur, tidak masuk;

Kata Turunan:

mra.i.ang

v meliburkan;

pra.i.ang

v liburkan;

pra.i.anga

v diliburkannya