pra.ja.ya

v kalahkan;

Kata Turunan:

ka.pra.ja.ya

v dikalahkan(oleh);

mra.ja.ya

v mengalahkan;

pra.ja.ya.in

v kalahkan;

pra.ja.ya.ina

v dikalahkannya