1sah.sah

v tebar dg rata;

Kata Turunan:

ka.sah.sah.ang

v ditebarkan;

ma.sah.sah

v tertebar dg rata;

ma.sah.sah.an

v bertebaran;

nya.sah.ang

v menebarkan dg rata; menyebarkan

sah.sah.ang

v tebarkan dg rata;

sah.sah.anga

v ditebarkannya dg rata

2sah.sah