ta.gok

v harap: ia tusing sedeng --magaé ia tidak dapat diharapkan bekerja;

Kata Turunan:

na.gok

v mengharap: yén magaé eda ~ timpal dogén kalau bekerja jangan mengharap (tenaga) kawan saja