ta.gu, pa.ta.gu.an

v diandalkan bekerja: ia suba ~ magaé ia sudah diandalkan bekerja