ta.jeg

v tegak: -- surya tepat tengah hari;

Kata Turunan:

ma.ta.jeg

v berdiri tegak