ta.lo

a kebal; biasa: suba -- ningeh munyi kéto sudah biasa mendengar kata-kata spt itu