tam.bu.as, pa.tam.bu.as

v bercucuran: toyan panyingakan idané ~ air mata beliau bercucuran