tam.bus

v bakar dl abu panas atau bara;

Kata Turunan:

ka.tam.bus

v dibakar dl abu panas atau bara (oleh);

ka.tam.bus.ang

v dibakarkan dl abu panas atau bara;

ma.tam.bus

v dibakar dl abu panas atau bara;

nam.bus

v membakar dl abu panas atau bara: ~ ubi membakar ubi dl abu panas atau bara;

nam.bus.ang

v membakarkan dl abu panas atau bara;

nam.bus.in

v membakar ulang dl abu panas atau bara;

tam.busa

v dibakarnya dl abu panas atau bara;

tam.bus.ang

v bakarkan dl abu panas atau bara;

tam.bus.anga

v dibakarkannya dl abu panas atau bara;

tam.bus.in

v bakar ulang dl abu panas atau bara;

te.tam.bus.an

n yg dibakar dl abu panas atau bara