tam.pa

v tating;

Kata Turunan:

ka.tam.pa

v ditating (oleh);

ma.tam.pa

v ditating;

nam.pa

v menating: ~ piring menating piring;

pa.nam.pa

n pembantu utama;

tam.pa.na

v ditatingnya