tam.pok, tam.pok.ang

v tolak (sst yg dipegang orang lain);

Kata Turunan:

nam.pok.ang

v menolak;

tam.pok.anga

v ditolaknya