tan.wi

n wirama dg metrum: -oo/-oo/ooo/ oo-/-oo/-oo/ooo/o-o = 24