ta.sik

Ami n garam;

Kata Turunan:

ka.ta.sik.in

v digarami;

na.sik.in

v menggarami: ~ segara, ki mengajari orang yg sudah ahli;

ta.sik.an

n bintik-bintik hitam pd pakaian akibat hujan atau keringat;

ta.sik.in

v garami