ta.tit

n kilat: paliatné kadi ~ kerlingnya cepat dan tajam spt kilat