ta.u.lan

n badan kasar: yéning padem atmané matilar saking -- kalau meninggal rohnya berpisah dr badan kasar