ta.yub

v minum;

Kata Turunan:

ma.ta.yub.an

v bersama-sama minum minuman keras;

na.yub

v meminum: ~ cor meminum air sumpah