te.luh

v sihir;

Kata Turunan:

ne.luh

v menyihir