tem.ba.ra

a kurang teliti: -- magaé kurang teliti bekerja