tem.péng

v mengambil kartu yg sama dr dua kartu yg sudah dimiliki dl permainan ceki