teng ka.yak, neng.ka.yak

v terlentang: ia pules ~ ia tidur terlentang;