ting.gen, ma.ting.gen

v makin bertambah (tt harta)