1tong

adv tidak: ngamah -- dadi tunain makan tidak boleh dikurangi

2tong

n tong