tré.jog, ma.tré.jog.an

a pincang: pajalanné ~ jalannya pincang