uu

v takar;

Kata Turunan:

kuu

v ditakar (oleh);

ku.u.ang

v ditakarkan;

ku.u.in

v ditakari;

mu.u

v ditakar;

ngu.u

v menakar (dg catu): ~ baas lakar jakan menakar beras untuk ditanak;

ngu.u.ang

v menakarkan;

ngu.u.in

v menakari;

pa.ngu.u.an

n takaran;

uu.an

n takaran;

uu.ang

v takarkan;

uu.anga

v ditakarkan;

uu.in

v takari;

uu.ina

v ditakarinya;

uu.na

v ditakarnya