wa.dé

a palsu: mas -- emas palsu;

Kata Turunan:

ngwa.dé

v memalsu