wa.lat

Ami v memaksa dg kasar; -- kara memaksa dg tangan; -- sma-ra memerkosa

Gabungan Kata:

wa.lat karamemaksa

dg tangan;

wa.lat sma-ra

memerkosa