1wang

1. n orang

2. n pihak

Gabungan Kata:

wang (1) jero

abdi perempuan

wang jero

abdi perempuan

2wang → 2wa