wa.ngi

1. a wangi

2. a persembahan: titiang ngaturang -- saya menghaturkan persembahan

Kata Turunan:

ka.wa.ngén

n gubahan bunga berisi

uang kepeng

untuk sembahyang;

ka.wa.ngi.ang

v diharumkan;

ngwa.ngi.ang

v mengharumkan;

wa.ngi.ang

v harumkan; hormati; utamakan (orang);

wa.ngi-wa.ngi.ann bau-bauan

yg harum